0 %

Академски извјештај о страдању

СРБА У САРАЈЕВУ

од 1991. до 1995. године

НЕЗАВИСНА МЕЂУНАРОДНА КОМИСИЈА ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ СТРАДАЊА СРБА У САРАЈЕВУ 1991 – 1995. ГОДИНЕ
ЗНАЧАЈАН ОБИМ РАДА КОЈИ ЈЕ БИО НЕОПХОДАН ЗА ПРОИЗВОДЊУ ИНФОРМАЦИЈА ИЗНЕСЕНИХ У ОВОМ ИЗВЈЕШТАЈУ ОКОНЧАН ЈЕ У РЕЛАТИВНО КРАТКОМ ВРЕМЕНСКОМ ПЕРИОДУ, ОД СТРАНЕ ИЗУЗЕТНО ПОСВЕЋЕНОГ КОЛЕКТИВА ЧЛАНОВА И КАДРА ПОМОЋНИКА КОЈИ СУ ПОСВЕТИЛИ ЧУДЕСНУ КОЛИЧИНУ ВРЕМЕНА ПРИКУПЉАЊУ И АНАЛИЗИ НЕИЗМЈЕРНОГ ОПСЕГА МАТЕРИЈАЛА, КАКО БИ ИЗВРШИЛИ ЗАДАТАК КОЈИ ИМ ЈЕ ДОДИЈЕЉЕН.

ЕКСПЕРТИЗА

Иако се сваки поједини члан Комисије фокусирао прије свега на онај аспект Извјештаја који је најближи његовом стручном пољу, читав тим Комисије колективно преузима пуну одговорност за овај извјештај у цјелини. Избор и прикупљање материјала неопходних за писање овог извјештаја, као и процес формулисања разних верзија и нацрта, спроведен је уз блиске консултације свих чланова Комисије. 

Читав ивјештај се састоји од неколико поглавља

Отворите поглавље које желите читати

ЧИЊЕНИЦЕ

Ово је шири и свеобухватнији приказ који одражава ратна страдања Срба у Сарајеву и тотално уништење ове историјске заједнице.

До сада су направљене бројне студије многих аспеката грађанског рата у Босни и Херцеговини. Овим истраживањем настоји се дати важан допринос сазнањима о овом сукобу расвјетљавањем многих догађаја који су се током рата догодили у Сарајеву, а који су, иако пресудни, до данас били занемарени.

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ
МЈЕСЕЦИ
Страница извјештаја на енглеском језику

ИСТИНИТЕ ПРИЧЕ

СВЈЕДОЧЕЊА

sr_RSSRB